Đăng nhập
Email:
Mật khẩu:
Quên mật khẩu
 

 
Liên kết website
 
 
 
 
 
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày đăng tin: 03/5/2018

Vào hồi 9h ngày 02/5/2018, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO (IDICO-UDICO) đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở Công ty ở đường số 4, KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018 đã được khai mạc với sự tham dự của 69 cổ đông/638 cổ đông (theo danh sách chốt cổ đông ngày 05/4/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp) đại diện cho ­­­­­­5.250.616 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Đại hội đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. 

Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và đưa ra một số chỉ tiêu, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

 

               Ông Trần Văn Phú - Giám đốc Công ty trình bày Kết quả SXKD năm 2017

Thay mặt Ban kiểm soát Ông Hoàng Văn Hiến - Trưởng ban đã trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; Mọi hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc trong năm 2017 đều thực hiện đúng Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

 

                   Ông Hoàng Văn Hiến – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo tại Đại hội

Tại đại hội, các cổ đông có một số ý kiến về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng, không có thắc mắc và ý kiến gì thêm.

                                          Cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội

            Bà Trần Thúy Hường – Chủ tịch HĐQT trả lời các câu hỏi của Cổ đông tại Đại hội.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo gồm Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch sản xuất năm 2018, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Các tờ trình gồm: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tưc năm 2017, Tờ trình về lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký hội đồng quản trị năm 2018, Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán, Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Các Báo cáo và các Tờ trình trên đều được thông qua với tỷ lệ tán hành cao.  

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị IDICO đã diễn ra thành công tốt đẹp! 

* Biên bản và Nghị quyết đại hội. 

 
Tin cùng danh mục:
Tin tức khác:
   
   
   
   
   
Thông tin khác
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng
Thời tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang chủ | Giới thiệu | Dự án đầu tư | Bất động sản | Thi công xây dựng | Dịch vụ cung cấp điện | Dịch vụ khác | Tin tức và sự kiện | Tin nội bộ | Đối tác và khách hàng | Liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO
Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai: Khu cng nghiệp Nhơn Trạch 1, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Lượt truy cập: 1,259,586. Đang online: 3
Điện thoại: 0251.3560614 - Fax: 0251. 3560610 - Email: udico@hcm.vnn.vn
Bản quyền © 2007-2009 IDICO-UDICO. Powered by VIETCOM.